تعرفه‌ها

هزینه طراحی سایت

اختصاصی

لندینگ پیج

5 میلیون

تحویل 7 روزه

اختصاصی

سایت شخصی

10 میلیون

تحویل 14 روزه

اختصاصی

سایت شرکتی

15 میلیون

تحویل 21 روزه

پیش‌ساخته

سایت شخصی

7 میلیون

تحویل 7 روزه

پیش‌ساخته

سایت شرکتی

10 میلیون

تحویل 14 روزه

هزینه پشتیبانی سایت

1 ماهه

1 میلیون

3 ماهه

2 میلیون

6 ماهه

3 میلیون

12 ماهه

5 میلیون

هزینه طراحی سایت فروشگاهی

اختصاصی

سایت فروشگاهی کوچک

20 میلیون

تحویل 21 روزه

اختصاصی

سایت فروشگاهی متوسط

25 میلیون

تحویل 28 روزه

اختصاصی

سایت فروشگاهی بزرگ

30 میلیون

تحویل 35 روزه

پیش‌ساخته

سایت فروشگاهی متوسط

15 میلیون

تحویل 14 روزه

پیش‌ساخته

سایت فروشگاهی بزرگ

20 میلیون

تحویل 21 روزه

هزینه سئو سایت

سئو داخلی

ماهانه 5 میلیون

سئو خارجی

ماهانه 5 میلیون

سئو تکنیکال

ماهانه 5 میلیون

هزینه طراحی رابط کاربری

یوآی وبسایت خدماتی

5 میلیون

تحویل 14 روزه

یوآی اپلیکیشن موبایل

10 میلیون

تحویل 18 روزه

یوآی سایت فروشگاهی

15 میلیون

تحویل 22 روزه

هزینه خدمات اینستاگرام

پکیج برنزی

ماهانه 7 میلیون

پکیج نقره‌ای

ماهانه 11 میلیون

پکیج طلایی

ماهانه 16 میلیون

هزینه تولید محتوا متنی

محتوا متنی فارسی

کلمه‌ای 388 تومان

محتوا متنی انگلیسی

کلمه‌ای 1166 تومان

محتوا متنی عربی

کلمه‌ای 1944 تومان

محتوا متنی ترکی

کلمه‌ای 2332 تومان

محتوا متنی روسی

کلمه‌ای 2722 تومان

محتوا متنی آلمانی

کلمه‌ای 3500 تومان

محتوا متنی فرانسوی

کلمه‌ای 2332 تومان

محتوا متنی چینی

کلمه‌ای 5832 تومان

مشاوره

یک جلسه

3 میلیون

دو جلسه

4 میلیون

چهار جلسه

6 میلیون