تعرفه‌ها

طراحی سایت

اختصاصی

طراحی لندینگ

5 میلیون تومان
اختصاصی

طراحی سایت شخصی

7 میلیون تومان
اختصاصی

طراحی سایت شرکتی

12 میلیون تومان
پیش‌ساخته

طراحی سایت شخصی

3.5 میلیون تومان
پیش‌ساخته

طراحی سایت شرکتی

6 میلیون تومان

طراحی فروشگاه اینترنتی

اختصاصی

فروشگاه اینترنتی کوچک

15 میلیون تومان
اختصاصی

فروشگاه اینترنتی متوسط

20 میلیون تومان
اختصاصی

فروشگاه اینترنتی بزرگ

25 میلیون تومان
پیش‌ساخته

فروشگاه اینترنتی متوسط

10 میلیون تومان
پیش‌ساخته

فروشگاه اینترنتی بزرگ

12.5 میلیون تومان

سئو سایت

سئو داخلی

ماهانه 3 میلیون تومان

سئو تکنیکال

ماهانه 3 میلیون تومان

سئو خارجی

ماهانه 3 میلیون تومان

سئو تصاویر سایت‌های کوچک

1.5 میلیون تومان

سئو تصاویر سایت‌های بزرگ

3 میلیون تومان

تدوین استراتژی سئو سایت

سایت‌های کوچک

5 میلیون تومان

سایت‌های متوسط

9 میلیون تومان

سایت‌های بزرگ

14 میلیون تومان

خدمات اینستاگرام

پکیج برنزی

5 میلیون تومان

پکیج نقره‌ای

7 میلیون تومان

پکیج برنزی

9 میلیون تومان

تولید محتوا متنی

محتوا متنی فارسی

کلمه‌ای 166 تومان

محتوا متنی انگلیسی

کلمه‌ای 498 تومان

محتوا متنی عربی

کلمه‌ای 830 تومان

محتوا متنی آلمانی

کلمه‌ای 1494 تومان

محتوا متنی ترکی

کلمه‌ای 996 تومان

محتوا متنی فرانسوی

کلمه‌ای 996 تومان

محتوا متنی روسی

کلمه‌ای 1162 تومان

محتوا متنی چینی

کلمه‌ای 2490 تومان

مشاوره

یک جلسه

1 میلیون تومان

دو جلسه

1.7 میلیون تومان

چهار جلسه

3 میلیون تومان