پکیچ نقره ای مدیریت پیج اینستاگرام

5/5

7.500.000تومان

توضیحات

امروزه مدیریت پیج اینستاگرام امری اجتناب ناپذیر برای کسب و کارها می‌باشد. در ایران جمعیتی حدود 30 میلیون نفر از اینستاگرام استفاده می‌کنند. این یک خبر خوشحال کننده برای کسب و کارهای کوچک و متوسط است که فعالیت‌های بازاریابی خود را به شکل مدیریت شده تر و با سودآوری بیشتر انجام دهند. البته این کار نیازمند تخصص در مدیریت پیج اینستاگرام و تولید محتوای مناسب برای این شبکه اجتماعی محبوب می‌باشد.

شرح خدمات

  • ساخت و راه اندازی پیج
  • ادمین اختصاصی
  • بارگذاری منظم پست
  • برنامه ریزی و تدوین تقویم محتوایی
  • دیزاین و طراحی تمپلیت تصویری
  • طراحی هایلات ها
  • ارائه ترندلیست هشتگ‌های محبوب
  • پشتیبانی و مانیتورینگ 24 ساعته

پیش قرارداد

این موافقتنامه در تاریخ (بحروف) ………………. فیمابین ………………. به نشانی و شماره تماس ……………………… كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو آرمین سیلاطانی كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

 

ماده 1) موضوع قرارداد

طبق قرارداد پیش رو، سرویس مدیریت پیج اینستاگرام را برای پیج اینستاگرامی ………………. جهت مدیریت
عرضه می کند. در زمان توافق این قرارداد تعداد فالوئرها و فالوئینگهای این پیج به ترتیب ………………. و ………………. بوده است.
شرح جزئیات وظایف و موارد دیگر در سایر مفاد قرارداد، ذکر شده است.

 

ماده 2) شرایط کلی

سرویس ارائه شده در این قرارداد باید تحت مفاد و شرایط شرکت (مجری) باشد که در قسمت ” شرایط و ضوابط ” ارائه شده است.

 

ماده 3) بند خدمات مجری

ساخت و راه اندازی پیج
ادمین اختصاصی
بارگذاری منظم پست
برنامه ریزی و تدوین تقویم محتوایی
دیزاین و طراحی تمپلیت تصویری
طراحی هایلات ها
ارائه ترندلیست هشتگ‌های محبوب
پشتیبانی و مانیتورینگ 24 ساعته

 

ماده 4) بند اطلاعات محرمانه

مجری موظف است هرگونه اطالعات محرمانه دریافت شده از کارفرما را مطلقاً محفوظ نگهدارد. مجری بدون کسب رضایت خاص کارفرما، مجاز به فاش کردن هیچگونه از این اطالاعات نمی باشد.

 

ماده 5) بند قوانین دولتی

کارفرما و مجری موظف به رعایت کلیه مقررات هستند، این قرارداد مشمول قوانین کشور ایران خواهد بود.

 

ماده 6) بند حق الزحمه هزینه قرارداد

هزینه پرداختی توسط کارفرما برای خدمات ذکر شده در یک ماه، مبلغ 7500000 تومان می باشد.
کلیه هزینه هایی مانند: تبلیغات، عکاسی وغیره که توسط مجری متحمل شده است، به عنوان بخشی از این وظیفه، توسط کارفرما پرداخت میشود. این هزینه ها فقط در صورت تایید مشخص از سمت کارفرما و مجری قابل پرداخت است.
به طور مشابه برای سایر خدمات مانند: تولید ویدئو، خرید تصاویر و محتویات مجاز و غیره، درصورت لزوم هزینه اضافی نیز پس از صدور فاکتور، به مجری پرداخت می گردد.
اگر دامنه کاری یا مدت زمان تحویل پروژه از مقدار تعیین شده فراتر رود، حق الزحمه نیز با توافق طرفین افزایش میابد.

 

ماده 7) بند جبران خسارت

مجری باید کارفرما را در برابر کلیه ضررها، هزینه ها یا خسارت هایی که ممکن است به دلیل هرگونه نقض شرایط قرارداد، فسخ قرارداد یا موارد پیش فرضی که ازسمت مجری وارد می شود، حمایت مالی کرده و غرامت بپردازد، همچنین کارفرما موظف به پرداخت غرامت به مجری در صورت وارد کردن هرگونه خسارت، فسخ قرارداد و نقض شرایط آن است.

 

ماده 8) بند فورس ماژور

نه کارفرما و نه مجری، هیچکدام مسئولیتی در قبال هرگونه پیش فرض، تاخیر یا وقفه در اثر وقایع خارج از کنترل آنها از جمله اعتصاب، سرقت، جنگ یا وقایع طبیعی ندارند.

 

ماده 9) بند تعهدات مجری

 مجری متعهد می گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.
 کلیه اطالعاتى که توسط کارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختیار مجری قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی می گردد و مجری موظف به حفظ و نگهدارى اطالعات داده شده بوده و حق انتقال به غیر را ندارد.
 مجری متعهد می گردد فایل نهایی را با ابعاد تعیین شده در زمان سفارش به کارفرما تحویل دهد.

 

ماده 10) بند تعهدات کارفرما

 کارفرما متعهد می گردد کلیه اطالعات مورد نیاز برای شروع کار را پیش از واریز هزینه در اختیار مجری قراردهد.
 مجری حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را به عنوان نمونه کار برای دیگران به نمایش بگذارد.
 پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما می باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری از طریق وبسایت مربوطه پرداخت می گردد.
 کارفرما موظف است پس از واریز مبلغ قرارداد، کلیه اطلاعات لازم به مجری را به صورت کامل تحویل دهد.
 در تمامی مراحل (سفارش، بررسی و اعلام نظر بر روی اتودها و یا درخواست طراحی اتود جدید) کارفرما موظف است موارد مورد نیاز را به صورت شفاف و مشخص به مجری انتقال دهد .
 ارسال کد رنگ های مورد نیاز جهت استفاده در طراحی بر عهده کارفرما می باشد.

 

ماده 11) بند اسقاط حق

عدم موفقیت هر یک از طرفین در زمان اجرای مقررات این قرارداد، به هیچ وجه در فسخ قرارداد تاثیری ندارد و طرفین جز با امضا و ثبت کتبی قادر به فسخ قرارداد در شرایط شکست یا نابسامانی ها نیستند.

این قرار داد در تاریخ (بحروف) …………………………. در 11 ماده در یک نسخه دیجیتال تنظیم و به توافق آرمین سیلاطانی به سمت مجری و ………………………….. به سمت كارفرما رسید.

/پرداخت مبلغ به منزله قبول تمامی مفاد قرارداد می‌باشد، و کارفرما بعد از آن امکان تغییر یا ویرایش مجدد مفاد قرارداد را نخواهد داشت/