فرم همکاری تولید محتوای متنی

درباره پروژه تولید محتوا

پروژه اول

  • موضوع: ثبت شرکت، ثبت برند و فعالیت‌های مرتبط
  • نوع همکاری: دورکاری
  • پرداخت: به صورت هفتگی
  • قیمت پیشنهادی: هر کلمه 60 تومان
  • مدت همکاری: بلند مدت

پروژه دوم

  • موضوع: کلین روم، هواساز، چیلر
  • نوع همکاری: دورکاری
  • پرداخت: به صورت هفتگی
  • قیمت پیشنهادی: هر کلمه 60 تومان
  • مدت همکاری: بلند مدت